انتخابات مقدماتی کالیفرنیا در 7 ژوئن 2022 برگزار می‌شود. برگه‌های رأی از طریق پست برای همه رای‌دهندگان ثبت‌ نام شده در کالیفرنیا در 9 مه پست ‌شده
( از سپتامبر 2021 در کالیفرنیا دائمی شد، Universal Vote By Mail )

https://registertovote.ca.gov  برای رای دادن ثبت نام کنید
 https://voterstatus.sos.ca.gov  اگر نقل مکان کرده اید، اطلاعات ثبت نام خود را تأیید کنید
با نامزدها و اقدامات در منطقه خود آشنا شوید (IADC با کمال میل اطلاعاتی را برای کمک به شما ارائه می دهد)
برای نامزدهای تایید شده و توصیه هایی در مورد اقدامات مختلف به وب سایت ما نگاه کنید

https://iademca.org/
با کلیک بر روی https://votersedge.org/ca با برگه رای خود آشنا شوید — آدرس خود را وارد کنید و می توانید آنچه که در برگه رای شما وجود دارد و همچنین اطلاعات اضافی را مشاهده کنید
زود رای دادن – برگه رای خود را تکمیل کنید و آن را در صندوق پستی یا صندوق رای تعیین شده در منطقه خود بیندازید

به این تاریخ های کلیدی توجه کنید

مه 28 – مراکز رأی گیری در همه شهرها باز شدند
ژوئن 7 – برگه رای پستی خود را از طریق پست با هزینه پست پیش پرداخت شده تا روز انتخابات یا قبل از آن مهر پست شده است یا حضوری تا ساعت 8 شب به صندوق رای، به محل رای گیری یا دفتر انتخابات خود برگردانید

برگه رای شما شامل نامزدهای مجلس سنای ایالات متحده، فرماندار، معاون فرماندار، دادستان کل، خزانه دار، بازرس مالی، منشی ایالتی، کمیسربیمه، عضو هیئت مالیات یالتی، ناظر آموزش عمومی ایالتی، نماینده ایالات متحده در کنگره، سناتور ایالتی، عضو مجلس ایالتی، و همچنین سایر نامزدهای محلی و قضات

 (Measures and Propositions) ضمناً رأی دهندگان علاوه بر رأی دادن به نامزدهای انتخاباتی به همه پرسی محلی و ایالتی  برای ۸۶ اقدام و پیشنهاد  نیز رأی میدهند

در این رای گیری دو رقابت برای سنای ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید به هر دو رقابت رای دهید. یکی برای یک دوره 6 ساله تا 3 ژانویه 2029؛ و یکی برای باقی مانده دوره جاری تا 3 ژانویه 2023

 

The California Primary Election is on June 7, 2022. Vote by mail ballots was mailed to all active California registered voters on May 9th. (As of September 2021, Universal Vote By Mail has become permanent in California).
Note these key dates:

May 28th – Vote centers opened in all Voter’s Choice Act counties

June 7th – Return your vote-by-mail ballot by mail with prepaid postage postmarked on or before Election day or in-person to a secure ballot drop box, to a voting location or your elections office by 8 p.m.

 

 

Voting Resources:

○     Register to Vote

○     Check Your Voter Registration Status

○     Official Voter Information Guide

○     Voting in California

○     Where’s My Ballot?

○     Vote-by-Mail Voting

○     Same Day Voter Registration

○     Provisional Voting

○     Military and Overseas Voters

○     Where and How to Vote