IADC’s mission is to engage, educate, and empower the Iranian American community to be active participants in our democratic process. As such, information provided below is intended to help voters make informed decisions. 
There are 86 measures and propositions on ballots across the state of California. Below, we provide IADC’s overall perspective on some of the measures that resonate with us, as well as our recommendation for a select number of other measures.
Please visit our website for the 
complete list of 86 measures and propositionssorted by region and county.

هدف سازمان ایرانی آمریکایی دموکرات کالیفرنیا IADC- مشارکت، آموزش و توانمندسازی جامعه ایرانی آمریکایی برای مشارکت فعال در روند دموکراتیک است. به این ترتیب، اطلاعات ارائه شده در زیر برای کمک به رای دهندگان در تصمیم گیری آگاهانه در نظر گرفته شده است

هشتاد و شش اقدام و پیشنهاد در برگه های رای در سراسر ایالت کالیفرنیا وجود دارد. در زیر، دیدگاه کلی IADC را در مورد برخی از اقدامات و همچنین توصیه‌های خود را برای تعداد معینی از اقدامات دیگر ارائه می‌کنیم
لطفاً از تارنما دیدن کنید و فهرست کامل 86 اقدام و پیشنهاد را که بر اساس منطقه و شهر مرتب شده‌اند، مشاهده کنید

 https://iademca.org/recommended-measures/

 IADCلیست توصیه های
IADC توصیه  توضیحات
B
در شهر نیوپورت بیچ رأی
منفی 
در شهر نیوپورت بیچ، که یکی از با ثبات‌ترین شهرهای کالیفرنیا و با بهترین مدیریت‌ است، به معیار B رأی منفی دهید. ما معتقدیم که افزایش آگاهی در میان هموطنان ایرانی آمریکایی خود در مورد پیامدهای منفی اقدام پیشنهادی B در نیوپورت بیچ مهم است:

1. تنها دلیلی که طرفداران این تغییر را می خواهند، به دست آوردن قدرت در شهرداری و نیوپورت بیچ است. این امر سیاست و سیاستمداران بیشتری را به شهر خواهد آورد. نیوپورت بیچ به یک هدف خوب برای هر فردی که به دنبال دفتر و مقام است و دارای پول و نام است تبدیل خواهد شد. این دموکراسی نیست این یک تصرف مستبدانه نیوپورت بیچ است. NB شهری خواهد شد که با پول می توان خرید. در حال حاضر قدرت بین اعضای شورا تقسیم شده و هیچ فردی بر آن مسلط نیست. هیچ منفعت بیرونی شورا را با همسویی با یک شهردار را کنترل نمی کند.

2. شورای شهر NB محدودیت دوره دارد. سیستم فعلی به هر فردی اجازه می دهد تا دو دوره چهار ساله خدمت کند. معیار B آن را دو برابر می کند و به یک نفر اجازه می دهد تا حداکثر شانزده سال در شورا باقی بماند (دو دوره چهار ساله به عنوان عضو شورا و دو دوره چهار ساله به عنوان شهردار).

3. هر منطقه شورا دارای یک رأی است. با اتخاذ سیستمی که در آن یک شهردار منتخب شود، منطقه ای که شهردار در آن ساکن است دو رای خواهد داشت، در نتیجه قدرت تصمیم‌گیری سایر مناطق کاهش می‌یابد و تعادل قدرت در سطح شهر بهم می ‌ریزد. این پیشنهاد یک منطقه شورایی را حذف می‌کند و یک فرآیند پرهزینه تقسیم مجدد را آغاز می‌کند.

4. شهردار منتخب بیش از هر شهردار در تاریخ 70 ساله شورای شهر و بیشتر از هر شهردار منتخب در اورنج کانتی قدرتمند تر خواهد بود. شهردار منتخب تقریباً کنترل کامل بر دستور کار شهر با قدرت تصمیم گیری منحصر به فرد در مورد هر موضوعی که نیاز به تصویب شورا دارد، خواهد داشت. با چند متحد در شورا، شهردار منتخب تمام سیاست های شهر، تصمیمات استخدامی و اقدامات بودجه ای را دیکته می کند. اگر شهردار خواهان بحث در مورد یک موضوع دستور کار نباشد، موضوع نادیده گرفته می شود. هیچ چک و تعادلی وجود نخواهد داشت.

به این دلایل، IADC با اقدام B در نیوپورت بیچ مخالف است و همه هموطنان ایرانی آمریکایی ما را تشویق می‌کند که با آن مخالفت کنند.

D/Greenway
رای منفی به  اقدام  در سانتا کروز
IADC رای منفی به اقدام /Greenway اقدام D در سانتا کروز را توصیه می کند، این گزینه پیش از موعد استفاده از حمل و نقل عمومی در راهرو ریلی را حذف می کند. افزایش آگاهی در میان هموطنان ایرانی آمریکایی در مورد پیامدهای منفی اقدام پیشنهادی D در سانتا کروز و اینکه چرا معتقدیم باید علیه آن رای دهند، مهم است:

همانطور که در ارزش‌های IADC بیان شده، ما معتقدیم که این مسئولیت حیاتی ماست که اطمینان حاصل کنیم که زمین و محیط زیست را بهتر از انی که ما رسیده، ‌ به نسل‌های آینده تحویل بدهیم. ما اذعان داریم که تغییرات آب و هوایی طیف وسیعی از حقوق بشر از جمله حقوق زندگی، آب و فاضلاب، غذا، سلامت، مسکن، تعیین سرنوشت، فرهنگ و توسعه را تهدید می‌کند و معتقدیم که وظیفه ما دفاع از این حقوق، آب و هوای سالم، زیرساخت های سبز و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل عمومی است.

همانطور که توسط نامزد مورد تایید ما، شبره کلانتری جانسون بیان شد، “یک گزینه حمل و نقل ریلی به ما کمک می کند تا اتومبیل ها را از جاده ها خارج کنیم و منبع شماره یک انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم. شهرستان سانتا کروز دارای دارایی فوق العاده و کریدور ریلی است. در سال 2016. ، بیش از ⅔ از رای دهندگان سانتا کروز یک طرح جامع و فراگیر برای بهبود حمل و نقل را تصویب کردند که شامل استفاده از کریدور ریلی برای راه آهن مسافربری بود. ساخت راه آهن و مسیر نیز به اتفاق آرا توسط کمیسیون حمل و نقل منطقه ای در آن زمان تصویب شد. اقدام D تلاشی فریبنده با هدف تضعیف اراده رأی دهندگان و تغییر طرح است ، به همین دلیل است که IADC به شدت با آن مخالفت می کند و همه هموطنان ایرانی آمریکایی را به رای مخالف تشویق می کند.»

C
رأی مثبت به پیشنهاد در سانفرانسیسکو
تغییر در فرآیند فراخوان، انگیزه اخلالگران و مخالفان را برای شروع فراخوان کاهش می دهد. در حالی که IADC به فرآیند دموکراتیک و پاسخگویی مقامات معتقد است، فرآیند فراخوان بسیار آسان و آستانه پایین در کالیفرنیا در سال‌های اخیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و ما موافقیم که نیاز به بازنگری دارد.
D
رأی مثبت به پیشنهاد در  سانفرانسیسکو
IADC قاطعانه بر این باور است که برابری برای همه تنها با ریشه کن کردن نژادپرستی، تبعیض جنسی، بیگانه هراسی، مردسالاری و سایر اشکال ستم امکان پذیر است و هیچ کس نباید در ترس زندگی کند یا در معرض آسیب یا خشونت قرار گیرد. این پیشنهاد از ایجاد دفتر حقوق قربانیان و شاهدان حمایت می کند؛ که عدالت، و تنوع، برابری و شمول (DEI) را تقویت می کند. در اینجا بیشتر در مورد آن بیاموزید
https://sfelections.sfgov.org/sites/default/files/20220225_VictimsRights.pdf
E
رأی مثبت به پیشنهاد در  سانفرانسیسکو
تلاشی برای مبارزه با فساد، که مانع از آن می‌شود که اعضای هیئت نظارت، از پیمانکارانی که تأییدیه هیئت مدیره را دریافت کرده‌اند، مطالبه مالی کنند و اجازه تغییرات بیشتر در این قانون را تنها در صورتی می‌دهد که کمیسیون اخلاق شهر و دو سوم اعضای هیئت‌مدیره آن اصلاحات را تأیید کنند. بر اساس قوانین شفافیت مالی در کالیفرنیا، یک مقام منتخب که از یک فرد یا سازمان برای پرداخت به فرد یا سازمان دیگری کمک مالی جمع‌آوری می‌کند یا درخواست می‌کند تا به فرد یا سازمان دیگری داده شود، ممکن است ملزم به گزارش پرداخت باشد. به طور کلی، پرداختی مالی مشروط به گزارش می شود.
G
رأی مثبت به پیشنهاد در  سانفرانسیسکو
IADC معتقد است همه مردم سزاوار فرصت تحرک رو به بالا و اقتصاد عادلانه ای هستند که برای همه مردم کار می کند. ما برای این مأموریت حیاتی می دانیم که از حق کارگران برای تشکیل اتحادیه، دریافت دستمزد معیشتی، مرخصی با حقوق کافی برای خانواده، و دسترسی به منابع و خدمات اجتماعی که شبکه ایمنی حیاتی را برای آنها فراهم می کند، حمایت کنیم. این پیشنهاد مستلزم مرخصی اضطراری بهداشتی با حقوق برای کارکنان در سانفرانسیسکو تا 80 ساعت در سال در شرکت هایی با بیش از 100 کارمند است.
H
رای منفی به پیشنهاد در  سانفرانسیسکو
IADC معتقد است که ایمنی و عدالت کلیدی، مستلزم جرم زدایی از اعتیاد و بیماری روانی و حرکت به سمت جایگزینی سیستم های پلیسی با سیستم های مبتنی بر جامعه است که عدالت ترمیمی را ارتقا داده و تکرار جرم را کاهش می دهد. به این ترتیب، ما با فراخوان دادستان چسا بودین که مدافع قوی ارزش‌های ما است، مخالفیم.
در انتخابات مقدماتی ژوئن به چه نکاتی توجه کنیم؟
تامین مالی 1-1-9 امسال، حداقل 12 مورد در سرتاسر کالیفرنیا وجود دارد که تلاش می‌کند ادامه بودجه را برای عملیات محلی 1-1-9 تضمین کند. در IADC، ما معتقدیم که ایمنی و عدالت کلیدی، مستلزم جرم زدایی از اعتیاد و بیماری روانی و حرکت به سمت جایگزینی سیستم های پلیسی با سیستم های مبتنی بر جامعه است که عدالت ترمیمی را ارتقا داده و تکرار جرم را کاهش می دهد. پیش بینی خشونت توسط پلیس، در اولین برخورد پلیس است، متأسفانه پاسخ 911 روشی است که بیشتر برخوردهای پلیس شروع می شود. به این ترتیب، IADC بر این باور است که هرگونه اقدامی که باعث افزایش یا ادامه بودجه برای پلیس شود، باید مورد اعتراض و بازنگری مجدد قرار گیرد. ما معتقدیم راه‌های بهتری برای خرج کردن وجوه مالیات‌دهندگان و تضمین امنیت جامعه وجود دارد، و هموطنان ایرانی آمریکایی خود را تشویق می‌کنیم که نسبت به اقدامات خودسرانه که به دنبال تداوم وضعیت موجود و بودجه‌های بیش از حد برای پلیس هستند، هوشیارانه عمل کنند و به جای این از بودجه برای خدمات اجتماعی حمایت کنند.
انتخاب در مقابل انتصاب – منشی شهر اگر چنین اقدامی تایید نشود، منشی شهر همچنان یک سمت انتخابی خواهد بود و کاندیدایی که اکثریت آراء رای دهندگان در انتخابات 8 نوامبر 2022 را کسب کند برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهد شد. منشی شهر به عنوان مسئول انتخابات شهر عمل می کند. تمام فرم های مالی مبارزات انتخاباتی نامزدها را جمع آوری و نگهداری می کند. هماهنگی، ثبت و حفظ اظهارات مقامات شهری و کارکنان شهرداری در مورد منافع اقتصادی؛ و به اطمینان از انطباق با قوانین جلسات آزاد ایالت کمک می کند. از این رو نگرانی ما این است که انتصاب چنین نقش حساسی ممکن است به طرفداری یا فساد منجر شود و معتقدیم فردی که این سمت را دارد باید توسط مردم انتخاب شود.
محیط زیست اقدامات متعددی در سراسر ایالت برای تأمین بودجه وجود دارد که به مرمت آتش سوزی، حفاظت از آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب و حفظ فضاهای باز سبز می پردازد. IADC معتقد است که این مسئولیت حیاتی ماست که اطمینان حاصل کنیم که زمین و محیط زیست را بهتر از انی که ما رسیده، ‌ به نسل‌های آینده تحویل بدهیم. ما اذعان داریم که تغییرات آب و هوایی طیف وسیعی از حقوق بشر از جمله حقوق زندگی، آب و فاضلاب، غذا، سلامت، مسکن، تعیین سرنوشت، فرهنگ و توسعه را تهدید می‌کند و معتقدیم که وظیفه ما دفاع از این حقوق، آب و هوای سالم، زیرساخت های سبز و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل عمومی است. ما از سیاست‌هایی حمایت می‌کنیم که زنجیره تامین غذای پایدار و حفظ و رفتار انسانی با حیوانات و لذت بردن از زندگی با کرامت انسانی را تقویت می‌کنند، در حالی که برای جلوگیری از اثرات نامطلوب قابل‌ پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و دسترسی افرادی که تحت تأثیر آن هستند، به‌ویژه آنهایی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر هستند، با سیاست‌های اشتباه مبارزه می‌کنیم.
محدودیت های دوره شهردار IADC معتقد است که وظیفه ما مبارزه برای دموکراسی است که در آن همه صداها شنیده می شود. به عنوان جامعه ای که بیش از حد با ظلم ناشی از تضعیف قدرت رای دادن و دموکراسی است آشنا هستیم، سیاست هایی را پیشنهاد و از آن دفاع خواهیم کرد که از حق رای و مشارکت مدنی برای همه، محافظت می کند. به این ترتیب، ما معتقدیم که مهم است که هیچ شخصیتی در مقام قدرت و تصمیم گیری بیش از دو دوره چهار ساله باقی نماند، همانطور که در قوه مجریه دولت مشاهده می شود. این امر با ایجاد فرصت برای شنیده شدن صداهای جدید و ارائه راه حل های نوآورانه به جامعه سود می رساند. برخی از این معیارها حداکثر 3 یا 4 دوره چهار ساله را پیشنهاد می کنند که به این معنی است که فرد می تواند تا 16 سال در موقعیت خود بماند.
اوراق قرضه برای مدارس امسال نیز اقدامات متعددی در سراسر کالیفرنیا در نظر گرفته شده است که برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های رو به زوال مدارس این ایالت، اوراق قرضه مدارس را تجدید می‌کنند. IADC از این اقدامات حمایت می کند. زیرساخت مدارس کالیفرنیا به شدت نیازمند بودجه اضافی برای به روز رسانی است. در ژانویه، دفتر حسابرسی ایالتی کالیفرنیا تعیین کرد که کالیفرنیا به 7.4 میلیارد دلار بودجه برای برآورده کردن درخواست‌های موجود و پیش‌بینی‌شده، بودجه نوسازی و تعمیر مدارس K-12 در پنج سال آینده نیاز دارد. بسیاری از این پروژه‌های عقب مانده شامل پروژه‌های حیاتی مانند مقاوم‌سازی لرزه‌ای و همچنین ارتقای ایمنی و فناوری برای کلاس‌های درس و ساختمان‌های قدیمی مدارس می‌شوند. با توجه به شدت و فوریت نیاز به بودجه برای زیرساخت‌های مدارس در کالیفرنیا، IADC به ایرانی‌های آمریکایی توصیه می‌کند که در ژوئن امسال به حمایت از اقدامات مربوط به اوراق مشارکت مدارس در سراسر کالیفرنیا رأی دهند.